mandag 29. mai 2017

Arbeidskrav 8: Oppgave 3 - Skriv om testen din.


Under arbeidet med å lage testen i Fronter brukte jeg tid på å formulere enkle, men gode spørsmål - slik at 2.klassingene lærte mest mulig underveis i testen. Min kollega og jeg prøvde også testen ut på enkelte elever, for å kontrollere at den fungerte på virkelige elever. Enkelte spørsmål ble korrigert underveis i denne prosessen.

Prøveverktøyet gir flere muligheter i valg av spørsmål.
Jeg forsøkte å lage en variert test, som varierte mellom mange ulike typer spørsmål og ulike måter å gi svaret på, for å gjøre testen motiverende og engasjerende for elevene. 

Testen ble lagt ut i Fronter i 2.trinns eget område. Elevene kan logge seg inn hjemme, eller på skolen. Den gir læreren en god oversikt over hvor langt elevene i gruppa har kommet i læringsarbeidet med dette temaet.

Å ta i bruk denne og andre ferdige tester er enkelt og krever ikke spesielt mye forkunnskap, eller innsats fra en utenforstående lærer. Testen må kopieres over til området elevene til læreren har tilgang til og så kan de umiddelbart gå i gang med testingen.

Det å skulle produsere egne formative digitale tester krever litt ekstra innsats i begynnelsen.
For å mestre en ny ferdighet må man trene, uansett hvilken ferdighet det er snakk om.
Slik er det  også når pedagoger som skal ta i bruk et nytt verktøy.
For at en hel skole skal lykkes med å øke den digitale kompetansen blant personalet - er man avhengig av at ledelsen legger til  rette. Tid til å prøve og feile for å bli kjent med verktøyet er vesentlig i denne sammenhengen. Opplæring på konkrete ferdigheter pedagogene umiddelbart ser nytteverdien av er også viktig. I tillegg bør det være en jevn satsning på digitale medier i klasserommet, stabil nettilgang og oppdatert utstyr.
Frustrasjon over dårlig utstyr eller ustabilt nett tar motivasjonen fra selv de mest engasjerte.


Under ser du skjermbilder av en del av de ulike spørsmålstypene i testen:
Formativ digital test, 2. trinn - Trærne i skogen, ja/ nei spørsmål, ett riktig svar spørsmål, laget i Fronter.
Formativ digital vurdering, 2.trinn - Trærne i skogen, koble sammen, laget i Fronter.
Formativ digital vurdering, 2.trinn - Trærne i skogen, flervalgspørsmål, laget i Fronter.
Formativ digital test, 2.trinn - Trærne i skogen, koble sammen, laget i Fronter.

Formativ digital test, 2.trinn - Trærne i skogen, nedtrekkspørsmål, laget i Fronter.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar