søndag 28. mai 2017

Arbeidskrav 8: Oppgavee 1 - del 2 Fronter.

I læringsplattformen Fronter har jeg tilgang til verktøy som lager digitale tester. Disse testene er fleksible i forhold til retting og tilbakemeldinger. Elevene må imidlertid ha egne brukernavn og passord - og de må beherske det å logge seg inn på læringsplattformen.
Den siste formative digitale testen jeg vil beskrive vil jeg derfor gjennomføre på 2.trinn.
Elevene på trinnet mestrer innlogging og takler også spørsmål som krever større leseferdigheter.

Den formative digitale testen jeg lager er tenkt være en støtte både for lærer og elever underveis i læringsprosessen om bartrær og løvtrær. Testen blir er en blanding av flervalgsvar, ja/nei spørsmål, mer utfyllende svar og det å koble sammen elementer som hører sammen. Elevene kan ta testen så mange ganger de vil, det vil alltid være det beste resultatet som vises. På den måten kan det motivere til økt læring ved å ta testen flere ganger, for å forbedre egne resultater.

Målet for perioden er at elevene skal vite forskjellen på bartrær og løvtrær. De skal kunne fortelle (på en enkel måte) hvorfor løvtrær feller bladene på høsten. De skal også gjenkjenne gran, furu, bjørk, eik, lønn og rogn.

I opplegget legger jeg opp til at elevene selv skal tilegne seg kunnskap om kjennetegn på de ulike trærne ved å lese enkle fagtekster på Fronter, i læreboka, leksikon og andre oppslagsverk, se korte videoer og ta bilder av de ulike trærne og deres kjennetegn på uteskolen. Det blir en veksling mellom digitale og mer tradisjonelle hjelpemidler. Testen kan brukes flere ganger i læringsprosessen.

Testen i Fronter blir umiddelbart rettet, elevene får poengsum, riktig svar og en tilbakemelding.
Verktøyet gir imidlertid ikke mulighet til å gi differensierte tilbakemeldinger - med mindre læreren går inn og gir hver enkelt elev tilbakemelding utfra resultatet.

Testen vil være nyttig for elevene for å få en oversikt over hvilke deler av fagstoffet de må øve mer på. Jeg legger inn en tidsbegrensing på 5 minutter, for å oppmuntre elevene til å gå tilbake til fagstoffet før de tar testen på nytt.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar