søndag 28. mai 2017

Arbeidskrav 8 - Oppgave 1 - Beskriv formativ bruk av digitale tester i din undervising. Del 1 - Notebook

Notebook gir en flere muligheter til å lage formative digitale tester til bruk i undervisningen i småskolen. Slike tester blir ofte oppfattet som spill av de yngste elevene. Aktivitetene er motiverende i seg selv og gir en fin variasjon fra andre undervisningsaktiviteter gjennom en skoledag. Bakdelen med å benytte testene i Notebook er at lærer ikke har mulighet til å gå tilbake og se elevenes resultater i ettertid. Elevene får også kun tilbakemelding på om de svarer rett eller galt.

I SMART Lab gi et av verktøyene mulighet til å lage en test som viser om elevene har fått med seg innholdet i en fagtekst. Lærer skriver fagteksten (eller klipper og limer fra læreboka) og definerer hvilke ord som skal utelates. Testen er da klar! Elevene må lese teksten og putte inn ordene på riktig sted, slik at setningene gir mening.

Verktøyet kan brukes på flere måter.
- Elevene kan løse testen som en pretest, for å se hvor mye de kan om emnet før vi starter undervisningen.
- Elevene kan alene, eller sammen med andre arbeide seg gjennom testen ved å lese og undersøke fakta i tilgjengelig litteratur, uten at temaet har vært oppe i undervisningen tidligere.
- Læreren kan holde en "forelesning", før elevene deretter fylle ut setningene slik de gir mening.

I eksempelet under har jeg brukt verktøyet på 1. trinn, under arbeid med sansene.
Målet for økta er at elevene skal kunne fortelle om de fem sansene.
I testen må elevene koble sans og egenskap sammen ved å dra ordene til riktig sted, slik at setningene gir mening. Denne gangen velger jeg å vise en liten video om sansene, før elevene arbeider i lærepar med testen. Etter at læreparrene er ferdige med testen, gjennomgår vi testen i fellesskap på tavla.
På den måten sikrer jeg en felles forståelse av innholdet og får et kjapt overblikk over hvor elevene ligger i læringsarbeidet.

Formativ digital test til bruk på 1.trinn,  Sansene - laget i SMART Lab i Notebook.

Et annet verktøy i SMART Lab er fin å bruke som formativ vurdering i innlæring av engelske gloser. Verktøyet er så enkelt å bruke, at selv de yngste elevene klarer å lage tester på egenhånd, etter at læreren har vist hvordan det fungerer. Testene kan lagres på klassens fellesområde, slik at klassen etter hvert etablerer en testbank, til bruk i undervisningen.

Formativ digital test til bruk på 1.trinn, Engelske gloser - laget i SMART Lab i Notebook.

SMART Response 2 er et verktøy som gir mulighet for lærer til å sjekke hvordan klassen som helhet ligger an i læringsarbeidet i et tema. Lærer lager en flervalgstest og gir elevene koden for å komme inn. Elevene besvarer testen individuelt via nettbrett, pc eller mobiltelefon. Når testen er avsluttet får lærer opp en oversikt som viser hvordan elevene svarte på de ulike oppgavene og kan legge opp undervisningen videre slik at flest mulig når kompetansemålene.


Formativ digital test til bruk på 1.trinn, Kroppen - laget i SMART Response 2 i Notebook.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar