onsdag 24. mai 2017

Arbeidskrav 5: Skriv om et vurderingsopplegg

Etter å ha satt vurdering i undervisningen i system har jeg erfart at selv unge elever har stort læringsutbytte av både formative og summative vurderinger. Jeg opplever at elevene blir mer bevisste og aktive i egne arbeider, de blir mer motivert for å gjøre endringer og de får høyere kvalitet på arbeidene sine. Jeg bruker mange ulike former for vurderinger i undervisningen min, men må innrømme at IKT har vært lite involvert i dette arbeidet. Under arbeidet med denne modulen er jeg imidlertid inspirert til å endre på dette og bli flinkere til å ta ibruk de mulighetene jeg faktisk har.

Jeg står ofte alene i klasserommet med 25 seksåringer. Vi har nylig fått 1 stk Ipad (!) og har 4 - 5 fungerende datamaskiner til rådighet på vårt tilhørende grupperom. Klasserommet er av normal størrelse, alle elevene har hver sin pult, vi har også et langbord med plass til 10 elever. Kronjuvelen i rommet - og min redningsmann - er Smartboarden. Den er i bruk hver eneste undervisningstime - uten den er jeg rett og slett hjelpesløs! Min redningsmann har mange innebygde funksjoner og muligheter - også innen vurdering!

I dette opplegget bruker jeg Smartboarden funksjonen Smart Lab som en formativ vurdering, for å få et raskt overblikk i hvor langt elevene har kommet i å automatisere addisjon i tallområdet 0 - 10. Hovedmålet er altså at elevene skal automatisere addisjon i tallområdet 0 - 10. Før de har automatisert regnestykkene skal de øve på å bruke regnestrategiene "Tiervenner" og  "Å telle oppover fra det største tallet". Opplegget kan gjentas flere ganger underveis i læringsprosessen.
Vurderingen er denne gang lagt til den lærerestyrte  aktivitetene på stasjonsarbeid, der elevene er delt inn i grupper på 5 og rullerer på 5 ulike stasjoner. Før elevene starter stasjonsarbeidet har jeg laget prøven i Smart Lab, logget inn på de 5 pcène og funnet frem riktig side for elevene. Dette er en intuitiv prøve som elevene gjenkjenner fra arbeid i tidligere undervisningsøkter.


Elevene skal hjelpe ridderen mot dragen ved å koble sammen to regnestykker med lik sum.
Elevene får umiddelbart tilbakemelding på om de mestrer eller ikke.
Riktig svar blir koblet sammen, gale svar blir sendt tilbake til utgangspunktet.
Ridderen hopper frem og vinner mot dragen hvis svaret er rett,
men blir grillet av dragen hvis svaret er galt.
 Når alle regnestykkene er koblet riktig sammen,
 får ridderen kontroll over dragen og 
flyr avgårde på han.


Mens elevene arbeider selvstendig sitter jeg og observerer og noterer hvilken læringsstrategi de benytter, hvilket arbeidstempo den enkelte har og hvor langt den enkelte har kommet i å automatisere addisjon i dette tallområdet.
Oppgaven motiverer elevene fra første stund. De er engasjerte og aktive. Mange gutter synes det er tøft når dragen spruter ild, og er stolte når de beseiret han for første gang. De aller fleste rakk å gjøre oppgaven flere ganger og brukte kortere og kortere tid, fordi de automatiserte stadig flere av regnestykkene underveis. Både delmål og hovedmål ble oppnådd for alle etter å ha brukt opplegget et par ganger.
Bakdelen med å bruke denne oppgaven som vurdering er at den er åpen for alle som har tilgang til siden, uten innlogging - det betyr at man ikke kan gå tilbake senere og se hvordan hver elev gjorde det, men er avhengig av at lærer noterer ned underveis.
Alle opplegg med bruk av IKT fordrer at alle tekniske ting fungerer som de skal. Skolen sliter med ustabile linjer, og en gammel maskinpark - så innimellom må elevene sitte to eller flere sammen om de pcène som fungerer, eller rett og slett få andre oppgaver. Unger er heldigvis fleksible og godtar det meste sålenge de får en ordentlig forklaring (det er verre med de frustrerte voksne). Frykten for at noe ikke skal fungere bør iallefall ikke hindre oss i å lage gode opplegg, når den pedagogiske gevinsten ved å bruke IKT er så stor.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar