søndag 28. mai 2017

Arbeidskrav 7: Skriv om et åpent innholdhttp://portal.sandefjordskolen.no/lesetrim


Portalsandefjordskolen.no er et nettsted som er ment som et verktøy i læringsarbeidet i Sandefjordskolen - men som også åpen for alle andre interesserte.

Programmet jeg vil vise trener lesehastighet og automatisering av de mest høyfrekvente ordene i det norske skriftspråket. Eleven skal lese ordene etter hvert som de vises på skjermen. Lærer bestemmer hvor mange ord det skal trenes på og hastigheten ordene dukker opp på skjermen.Ved automatiseringstrening der elevene møter de samme ordene flere ganger innenfor en kort tidsperiode, gjennom gjentakelse/ repetisjon, vil lesetreningen bli mer intensiv og fokusert. Dette gir økt læringsutbytte for mange elever.

Programmet er enkelt å bruke, både for elev og lærer. Eleven kan bruke programmet individuelt, eller sammen med lærer. Programmet sparer læreren for mye tid fordi oppgavene ligger klare. Det gir også en rekke muligheter for differensiering, slik at opplegget lett kan tilpasses hver enkelt elev. I tillegg er opplegget fint å bruke i forhold til kartlegging av ferdighetene.  

Målet med perioden er å automatisere de 100 mest høyfrekvente ordene, slik at eleven øker lesehastigheten og får bedre leseflyt. Jeg tenker å bruke dette opplegget inntil 10 minutter to ganger i uka i en 4 ukers periode, på en gruppe elever med svake leseresultater.

Programmet gir en fin variasjon i det å trene automatisering av høyfrekvente ord. Programmet er enkelt, men de fleste elevene liker det godt. For svake lesere er lesing hardt arbeid. Opplegget er veldig intensivt, så for noen elever kan det være nok å holde på i fem minutter. Det er også viktig at lærer passer på at hastigheten er tilpasset hver enkelt elev. Elevene skal føle mestring gjennom hele sekvensen for at det skal få ønsket utbytte. Elevene tar en førtest før opplegget starter og en ettertest etter at perioden er over, slik at jeg kan måle progresjonen til hver enkelt elev.


Før arbeidsøkta starter har jeg startet Pc`n, logget inn og funnet frem programmet Lesetrim. Jeg har også merket av hastighet, lengde på pausen mellom ordene og hvor mange ord vi skal trene på.
Jeg henter ut en elev av gangen. Eleven sitter foran pc skjermen, jeg sitter ved siden av.
Før vi starter programmet snakker vi om hvordan det gikk forrige gang vi øvde.
- Hvor mange ord leste du? Hvor mange leste du riktig? Hvor mange ord tror du at du klarer idag? Eleven leser ordene høyt etterhvert som de dukker opp på skjermen.
Jeg noterer ned hastigheten og evt feil i et skjema, som tas frem igjen neste arbeidsøkt.Min erfaring med dette programmet er at de fleste elevene øker lesehastigheten på de høyfrekvente ordene etter å ha arbeidet intensivt en periode.
Det er viktig at disse sekvensene ikke blir for lange, slik at arbeidet hele tiden er lystbetont.
De fleste elevene blir ekstra motiverte av å følge med på egen utvikling - det er imidlertid viktig at lærer er våken for at enkelte ikke øker lesehastigheten ved å arbeide på denne måten og da setter inn andre tiltak, slik at det ikke oppleves som et nederlag for eleven.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar