mandag 22. mai 2017

Arbeidskrav 4: Skriving

Bloggen har ligget brakk i flere år - nå gjenoppstår den i en helt annen form enn før. Jeg har nemlig begynt videreutdanningen IKT i læring og der skal vi levere enkelte av arbeidskravene i et blogginnlegg.

Temaet denne gangen er ganske fritt - jeg skal skrive om noe som opptar meg innen læring og knytte dette opp til IKT.

Jeg var tidlig ute med å bruke LMS Fronter som en kommunikasjonskanal mellom skole og hjem.
Som lærer for de yngste elevene har jeg alltid vært opptatt av å etablere et godt samarbeid mellom skole og hjem fra første dag. Overgangen fra barnehage til skole er stor, både for elever og for foresatte. For å trygge alle i denne overgangen brukte jeg MYE tid på Fronter.

Jeg kurset de foresatte, slik at alle var istand til å navigere og bruke verktøyet.
Alle, både voksne og barn fikk egne brukernavn. Jeg benyttet personlige meldinger til foresatte ukentlig, for å gi hver enkelt oppdateringer om eget barn.
Klassen hadde eget rom der det var innhold både for elever og foresatte. Jeg lagde forum med ulike diskusjonsgrupper for foresatte og chatteforum for elever for å gi dem skrivetrening. Jeg la ut bilder og tekst fra skolehverdagen hver uke, både for at foresatte skulle kunne følge med på hva de unge håpefulle hadde gjort på skolen - og for å gi elevene knagger å begynne samtalene med.
Jeg la ut motiverende filmsnutter til ukas temaer, linker til oppgaver og nettsteder med utfyllende informasjon. Jeg la ut skjermbilder og filmsnutter med fremgangsmåter for å løse ulike matematikkoppgaver. Elevene tok uketester på Fronter og fikk umiddelbare tilbakemeldinger.

I flere år var jeg en Superbruker.


Så tok nedskjæringene og et svært ustabilt nettverk meg....
Oppgavene som kontaktlærer ble flere og mer krevende.
Ressursene i klassene minket, klassestørrelsen og arbeidsmengden økte.
Nettilgangen til skolen kom og gikk annethvert minutt.
Ting som tidligere tok et minutt tok ti minutter - det å skulle laste opp et bilde ble rett og slett så tidkrevende at det ble uaktuelt.Fronter ble nedprioritert.
Dette var tross alt ikke en oppgave jeg var pålagt - bare noe jeg brant for.

Fronter er fortsatt en del av skolehverdagen, men i langt mindre grad enn før.
Jeg har imidlertid bestemt meg for å børste støv av gammel kunnskap og integrere de nye ideene jeg får gjennom denne utdanningen i de mulighetene som allerede ligger der.

Jeg tenker at det vil være ideelt å benytte flipped classroom når 1. klassingene skal begynne på et nytt kapittel i Matemagisk. Motiavasjonsfilmen kan lastes opp i Fronter, slik at elevene ser den hjemme. Da får jeg samtidig engasjert foresatte og sikret at de hjelper til på riktig måte. Den tilhørende grublisen kan elvene skrive svaret på i avstemning eller i prøveverktøyet. Før undervisningen starter kan jeg raskt få et overblikk over hvem som har vært inne og gjort leksene, hvem som har forstått innholdet og hvem som ikke har sett det. Dette vil være tidsbesparende i undervisningen og også gi meg som lærer en bedre oversikt over hvor elevene står. Tiden på skolen kan brukes til oppgaveløsning og til å bistå de som har ekstra behov for hjelp.

En annen ting jeg vil prøve ut er det å benytte Google Doc som et synkront samskrivingsverktøy i bokstavinnlæringen i stasjonsundervisningen. Elevene kan få i oppgave å skrive feks ord som starter med ukas bokstav inn i dokumentet. (Dette er en oppgave vi ofte løser på tavla, eller Smartboard - men, der kun en elev av gangen kan skrive, noe som ofte tar lang tid.) Hver stasjonsgruppe kan lage sitt eget dokumet. På slutten av dagen kan vi sammenligne ordlistene og se hvilken gruppe som fant flest ord.

Jeg har også bestemt meg for å begynne å spille inn små filmer der jeg viser hvordan elevene kan bruke ulike regnestrategier når de løser matematikkstykker. Filmene kan hjelpe elevene når de arbeider med regnestykker hjemme og på skolen. De vil også gi foresatte innblikk i hvordan vi snakker matematikk på skolen og dermed gi dem verktøy for å hjelpe barnet på riktig måte.

Det finnes uendelig mange muligheter med IKT i læring.
Jeg gleder meg til å utforske videre!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar